przez RR (0 komentarzy)

Budżet Obywatelski - projekty ogólnomiejskie

Przedstawiamy drugą część projektów zgłoszonych do ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego na nadchodzący 2019 rok. Część "grubszą", "droższą", "inwestycyjną", dotyczącą całego miasta.

Ile z nich zostanie zrealizowanych? Tego jeszcze nie wiemy. Nie tylko dlatego, że ich ilość zależy od frekwencji jaką uzyskamy w głosowaniu. Nie wiemy też dlatego, że do tej pory kilka z projektów ubiegłorocznych nadal czeka na realizację. Rekordzista czeka już 2 lata i szanse na szybką realizację nadal daleko.

Wśród zgłoszonych projektów są istne perełki. Zarówno te, które idealnie wpisują się w ideę budżetu obywatelskiego, jak też i te, których obecność tutaj jest jakimś nieporozumieniem.

Bo Budżet Obywatelski nie jest tym, gdzie można upychać wszelkie miejskie inwestycje, na które zabrakło lub nie zostały zabezpieczone w budżecie miasta na dany rok pieniądze. Budżet Obywatelski nie jest po to, by remontować pomieszczenia MOSiR-u, budować place zabaw przy przedszkolach, malować im ogrodzenia ani też po to, by zadaszać miejskie lodowisko.

I nie dlatego, że te inwestycje nie są potrzebne. Są bardzo potrzebne. Niektóre są wręcz niezbędne. Choćby place zabaw na terenie kilku miejskich przedszkoli pamiętają pewnie jeszcze czasy towarzysza Gierka. Tyle, że pieniądze na takie inwestycje musi przewidywać w budżecie miasta dobrze planujący ten budżet jego gospodarz. Nie może wmawiać nam wszystkim, że trzeba sięgać po pieniądze na nie do tej sakiewki, na której widnieje napis "obywatelskie". Budżet obywatelski nie może być traktowany przez włodarzy miasta jako uzupełnienie źródeł finansowania zaplanowanych przez nich inwestycji. Inaczej dochodzi do swoistego wypaczenia idei Budżetu Obywatelskiego.

Samo zawłaszczanie budżetu Obywatelskiego przez urzędników, radnych, Zarządy Osiedli następuje od wielu lat. I następuje tak skutecznie, że przestajemy, jako społeczeństwo, dostrzegać ten fakt. Omijamy w swojej aktywności coraz częściej ten element budżetu. Daliśmy się przekonać, że od tego są radni, Zarządy Osiedli, pracownicy miejskich instytucji, rodziny szefostwa miejskich spółek. Powoli przestajemy pamiętać, że może istnieć inny, prawdziwie obywatelski budżet. Budżet, który daje mieszkańcom, czasem jedyną skuteczną, możliwość poprawy ich najbliższego otoczenia, czasem adaptacji pomieszczeń na klub osiedlowy czy czegokolwiek innego, co tylko sobie w tej małej społeczności wymyślą.

Tymczasem Budżet Obywatelski częściej służy do realizacji rozłożonej na kilka etapów adaptacji Krubina na miejski teren rekreacyjny. Służy do poszerzenia oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Służy do remontu pomieszczeń i doposażenia MOSiRu.

Nie służy jeszcze co prawda do wykonania remontu Hotelu Olimpijskiego. Ale w przyszłym roku... kto wie!?

Projekty ogólnomiejskie

Projekty "twarde" (infrastrukturalne)

Strefa malucha - montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych

Projekt obejmuje zakup i montaż czterech plenerowych przewijaków z ławkami na placu zabaw przy ulicy Harcerskiej i Kraszewskiego, na pasażu Marii Konopnickiej i przy kąpielisku Krubin oraz pięć składanych przewijaków w instytucjach publicznych: w Urzędzie Miasta, COEK Studio i w halach sportowych.

koszt: 30 200 zł
pomysłodawca: Marzena Lentowszczyk

Połączenie stawów i rozbudowa placu zabaw na kąpielisku miejskim Krubin w Ciechanowie

Kosztorys projektu obejmuje wykonanie przekopu w celu połączenia dwóch stawów, zabezpieczenie skarp, budowę kładki nad przekopem oraz zakup 6 rowerów wodnych. Pomysłodawca wnioskuje również o modernizację i rozbudowę istniejącego w tym miejscu placu zabaw.

koszt: 184 000 zł
pomysłodawca: Wiesław Brzozowski

Opinia negatywna z uwagi na różnicę poziomów wody w obydwu stawach. Istnieje możliwość realizacji jedynie po dostarczeniu przez wnioskodawcę ekspertyzy mówiącej, że połączenie stawów nie spowoduje znaczącego obniżenia poziomu wody.

Odwołanie ze zmianą połączenia stawów na budowę toalet z pojemnikami na fekalia. Negatywna opinia komisji.

Inhalatorium Tężnia

Projekt zakłada budowę inhalatorium z atmosferą bogatą w suchy aerozol solny na terenie za halą sportową, w okolicy zbiornika wodnego. W jego skład wejdzie budynek tężni wraz z elementami konstrukcyjnymi oraz infrastrukturą techniczną odpowiedzialną za wytwarzanie i równomierne rozłożenie aerozolu.

koszt: 200 000 zł
pomysłodawca: Artur Trzciński

Negatywna opinia z uwagi na to, że miasto planuje objąć ten teren kompleksowym planem rewitalizacji.

Odwołanie ze wskazaniem trzech innych lokalizacji. Niestety w żadnej z nich nie jest możliwa realizacja projektu. Ocena negatywna.

Kajaki na Łydyni

Projektodawca wnioskuje o zakup 20 kajaków, 40 wioseł i 40 kapoków oraz przyczepy transportowej na 10 kajaków. Kosztorys obejmuje również oczyszczenie rzeki, uporządkowanie terenu wodowania kajaków (ul. Rybna) oraz ich odbioru (most przy ul Augustiańskiej) oraz zamontowanie pływających pomostów na początku i końcu trasy oraz elementów małej architektury.

koszt: 199 100 zł
pomysłodawca: Paweł Malinowski

Kanały - reaktywacja zbiornika wodnego

Projekt zakłada modernizację i zagospodarowanie przestrzeni wokół zbiornika wodnego. Projekt podzielony jest na trzy etapy, koszt każdego to 200 000 zł. W efekcie końcowym wokół zbiornika miałaby powstać polana rekreacyjna z elementami małej architektury, miejsce piknikowe, mostek, szlak pieszo-jezdny. Na zbiorniku znajdzie się pływająca fontanna na wyspie połączonej z brzegiem mostkiem stanie altana

koszt: 200 000 zł - I etap
pomysłodawca: Iwona Trzcińska

Negatywna opinia z uwagi na to, że miasto planuje objąć ten teren kompleksowym planem rewitalizacji.

Brak odwołania. Negatywna ocena utrzymana.

Brzozowy Zakątek - skwer sensoryczny

Projekt obejmuje stworzenie skweru sensorycznego przy ul. Palińskiego. Kosztorys zakłada m.in. zagospodarowanie trawnika, nowe nasadzenia, stworzenie nawierzchni sensorycznych, oświetlenie, małą architekturę, zakup budek lęgowych i dzwonków metalowych. Oprócz tego przy skwerze wybudowany byłby parking, fontanna, samoobsługowa stacja naprawy rowerów.

koszt: 151 670 zł
pomysłodawca: Jakub Sprusiński

Remont, modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów

Realizacja zadania ma poprawić funkcjonalność oraz bezpieczeństwo sal treningowych. Projekt zakłada remont trzech sal, montaż klimatyzacji i rolet, remont pomostów treningowych, wykonanie zabezpieczeń na grzejniki, malowanie ścian oraz zakup sztang.

koszt: 198 000 zł
pomysłodawca: Katarzyna Choroś

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Ciechanowa

Kosztorys zakłada zakup 10 sztuk wózków inwalidzkich, 10 par kul łokciowych, 2 par kul pachowych, 10 sztuk balkoników, 10 sztuk chodzików oraz remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn. Wypożyczalnia mieściłaby się w siedzibie MOPS i zakresem swojego działania obejmowałaby Ciechanów. Czynna byłaby od 8:00 do 16:00

koszt: 31 200 zł
pomysłodawca: Małgorzata Szerszeń

Wyciąg do wakeboardu na zbiorniku wodnym kanały

Projekt przewiduje budowę dwumasztowego wyciągu do uprawiania wakeboardu. Jest to sport wodny polegający na płynięciu po powierzchni wody na desce trzymając się liny ciągniętej za pomocą wyciągu lub łodzi.

koszt: 200 000 zł
pomysłodawca: Mirosław Ostrowski

Negatywna opinia z uwagi na to, że miasto planuje objąć ten teren kompleksowym planem rewitalizacji.

Brak odwołania. Negatywna ocena utrzymana.

Projekty "miękkie" (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia)

II Ciechanowski zlot rodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gala Niepełnosprawności

Założeniem projektu jest zorganizowanie w marcu 2019 r. obchodów II Ciechanowskiego zlotu urodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gali Niepełnosprawności. Impreza połączona będzie z obchodami „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie”. W szkołach i przedszkolach zorganizowane zostaną konkursy, których rozstrzygnięcie nastąpi podczas Gali. W ramach imprezy plenerowej na scenie wystąpią artyści, przeprowadzone zostaną między innymi pokazy i szkolenia oraz zajęcia dogoterapii

koszt: 20 000 zł
pomysłodawca: Robert Słupski

Reaktywacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy ochotniczej straży pożarnej

Głównym założeniem projektu reaktywacji MDP jest zorganizowanie dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18-go roku życia w działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Najważniejszym działaniem MDP będzie poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu ochrony

przeciwpożarowej, propagowanie zachowań z nią zgodnych oraz rozwój fizyczny przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Kosztorys obejmuje zakup toru przeszkód, zestawu ratownictwa medycznego, zestawu fantomów, tablic edukacyjnych oraz umundurowania MDP.

koszt: 28 215 zł
pomysłodawca: Anna Wodzyńska

Bezpieczna ciechanowianka 4.0 - bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia

Wniosek dotyczy przeprowadzenia kolejnej edycji kursu samoobrony dla kobiet (powyżej 16 roku życia). Zajęcia mają na celu podnieść sprawność fizyczną uczestniczek, poprawić stan zdrowia oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo i wiarę we własne siły. Oprócz zajęć sportowych kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologii dietetyki oraz pierwszej pomocy.

koszt: 30 000 zł
pomysłodawca: Michał Rząsiński

Nauka i doskonalenie pływania dorosłych i seniorów 60 plus posiadaczy ciechanowskiej Karty Seniora

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących nauki oraz doskonalenia pływania. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Ciechanowa posiadających Kartę Seniora z podziałem na trzy grupy (szkolenie trwa trzy miesiące w godzinach 13-15). Każdą grupą opiekuje się 4 trenerów.

koszt: 28 440 zł
pomysłodawca: Teresa Kowalska

„Zaświeć się na niebiesko” - obchody światowego dnia świadomości autyzmu w Ciechanowie

Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączony z konferencją na temat autyzmu. Miejsce imprezy to Plac Jana Pawła II i hala sportowa przy ul Kraszewskiego. W ramach imprezy plenerowej na scenie wystąpią artyści, rozstrzygnięte będą konkursy zaplanowane w ramach obchodów, rozegrany zostanie turniej w piłkę nożną, odbędzie się Niebieski Maraton Zumby. Na placu rozstawione będą stoiska informacyjno-edukacyjne.

koszt: 30 000 zł
pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak

Wróć

Komentarze

Dodaj komentarz

Prosimy obliczyć 4 plus 1.
Ktoś niespełna rozumu (czyt. urzędnik z Brukseli) wykombinował, że skoro on jest durny, to inni ludzie też, i muszę każdego odwiedzającego poinformować, że każda przeglądarka używa ciasteczek, a jeśli zostawisz swój email w formularzu komentarza, to strona go zapisze. Ależ to niebywałe. Normalnie szok...

A wiesz, że jak napiszesz coś w komentarzu, to zostanie to opublikowane? No i pojawi się jako komentarz! No to Cię pewnie zaskoczyło. Dobrze, że takich mądrych urzędników mamy, bo bez tej informacji wcale byś o tym nie wiedział. Podobnie jak o tym, że jeśli zaznaczysz chęć informowania o nowych wpisach, to adres e-mail zostanie zapisany i dostaniesz na niego... informację o nowych wpisach. Zaskoczony?

Zainteresować Cię może jeszcze to:

przez Stefan Żagiel

Gazetowa rywalizacja

Miło patrzeć, jak pięknie rozwija się współzawodnictwo między samorządami powiatu i miasta Ciechanowa, zwłaszcza w dziedzinie kultury i rozrywki.

+

przez RR

Pożywka dla buty

W "Przeglądzie", który czytam systematycznie, ciekawy felieton Krzysztofa Mroziewicza pt. "Buta u władzy".

+