przez RR (3 komentarzy)

Prezydent nie powie komu i ile umorzył podatku

Nie wszyscy muszą płacić podatki


W Ciechanowie dane o umorzeniach podatku są niejawne - do takiego wniosku można dojść po przeczytaniu odpowiedzi jakiej udzielił nam urzędnik magistratu - naturalnie w imieniu Prezydenta Miasta.
Jak zapewne niektórzy z Was wiedzą, na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240- tekst jed. z późn. zm.) dane o umorzeniach podatku powinny być podawane do wiadomości publicznej. Obligatoryjnie! W ustawie tej czytamy bowiem, że:Urząd zobowiązany jest do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym podać na swej stronie BIP wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia dokonanych w minionym roku budżetowym.Jak łatwo się przekonać przeglądając stronę BIP Urzędu Miasta informacje dotyczące umorzeń podatków za wcześniejsze lata, choć zostają zamieszczane, to daleko im do zawartości jaką narzuca wymóg ustawowy.
Zwróciliśmy się zatem z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Dane takie to cenne źródło wiedzy na temat wydatkowania publicznych pieniędzy.
We wniosku zwróciliśmy się "o udostępnienie informacji dotyczących danych, wysokości oraz uzasadnienia umorzeń zaległości podatkowych dokonanych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w latach 2002-2012". Poprosiliśmy też o zawarcie informacji o tym: komu, w jakiej kwocie i z jakiej przyczyny została umorzona zaległość podatkowa.

Maksymalny czas, w jakim urząd zobowiązany jest odpowiedzieć na wniosek to 14 dni. W wielu sprawach, o które dotąd pytaliśmy urząd, termin 14-dniowy był mniej lub więcej skracany.
W tym przypadku jednak przyszło nam odczekać niemal co do minuty pełne 14 dni.
Przypuszczam, że po takich artykułach jak ten, nawet gdyby pytanie brzmiało, w jakich godzinach otwarty jest urząd, na odpowiedź będziemy czekać maksymalny przewidziany prawem czas.
Odpowiedzi jakie otrzymujemy czasami są niekompletne a czasami wręcz naruszają obowiązujące w tym względzie przepisy. O wykaz zawartych przez UM umów cywilnoprawnych zmuszeni byliśmy "prosić" drugi raz, formułując "prośbę" w sposób bardziej stanowczy.
Tak jest również w przypadku wniosku w sprawie ujawnienia z imienia i nazwiska osób i firm którym we wskazanym okresie umorzono bądź rozłożono na raty podatek.

Pozwolisz, Drogi Czytelniku, że przytoczę w całości odpowiedź na ten wniosek. Tylko tak moge oddać "sens" tego pisma.

 

Ciechanów, dnia 16 kwietnia 2013r.
Sz.P. Norbert Orłowski Redakcja 06-400.pl

W odpowiedzi na Pański wniosek z dn. 3.04.2013 r. o udostępnienie informacji publicznej  w sprawie danych, wysokości oraz uzasadnienia umorzeń zaległości podatkowych dokonanych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w latach 2002 – 2012 uprzejmie informuję, że dane te stanowić będą informację przetworzoną, wymagającą przeprowadzenia odpowiednich analiz, wyciągów i zestawień.  Jednocześnie, część oczekiwanych przez Pana informacji stanowią informacje wrażliwe, szczególnie chronione przez przepisy prawa i objęte tajemnicą skarbową. Brzmienie przepisu art. 293 ordynacji podatkowej oznacza, że w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być udzielane jedynie informacje zbiorcze o podatnikach, nie mogą być natomiast udzielane żadne informacje indywidualne. Wszystkie dane osobowe podatnika – osoby fizycznej, stanowią dane objęte tajemnicą skarbową
Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia  6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198 ze zm.), prawo do uzyskania informacji przetworzonej jest ograniczone do przypadków, w których jest to istotne dla interesu publicznego. Jednocześnie przedmiotowy wniosek obejmuje swoim zakresem informacje objęte tajemnicą skarbową w rozumieniu art. 293 § 1 Ordynacji podatkowej, co wymaga ewentualnej modyfikacji wniosku, a w przypadku braku odpowiedniego przekształcenia wniosku przedmiotowe dane objęte tajemnica skarbowa nie zostaną udzielone.  W związku z powyższym wzywam Pana do wskazania w/w interesu publicznego oraz modyfikacji wniosku, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Ciechanów
Grażyna Czerwińska
Referat ds. Koordynowania Działań Strategicznych Miasta i Zarządzania Projektami
Urząd Miasta Ciechanów

 

Czas na odpowiedź. Informacje, o które wnioskowaliśmy, nie dość, że nie znalazły się w BIP, to jeszcze są utajnione z uwagi na konieczność "przeprowadzenia odpowiednich analiz, wyciągów i zestawień". Ktoś mocno kryje przed wścibskimi spojrzeniami ciechanowian informację o tym kto doświadcza szczególnych względów ciechanowskiego magistratu.


No cóż, możemy przecież zrezygnować z walki o upublicznienie tych informacji.
Niedoczekanie! Dalszy bieg tej sprawy opiszemy niebawem.

Wróć

Komentarze

Skomentował aa |

Warto przypomnieć dalszy zapis ustawy o finansach publicznych:
"2. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej."
Czyżby w ratuszu nie było kompetentnego radcy prawnego, który mógłby uchronić włodarzy miasta przed kompromitacją? A może arogancja władzy nie pozwala na przyjęcie rady?

Skomentował zdzich |

ja nie sądzę żeby wysmarowała pani Czerwińska taka właśnie odpowiedź bez konsultacji z prawnikiem
Ciekawi mnie dlaczego te informacje nie znajdują się w biuletynie informacji publicznej
To już jest złamanie zapisów ustawy o finansach publicznych
W BIP nie ma informacji o wysokości czy uzasadnieniu umorzenia
Z drugiej strony już widzę zapisy "ważny interes wnioskodawcy"

A tak na marginesie, coraz ciekawsze tematy i coraz lepiej się was czyta
Idźcie w tę stronę

Odpowiedział RR

Dziękuję. Zdecydowanie znamy juz kilka dróg, którymi kroczyć nie będziemy. Wytyczyliśmy też kilka takich, z których nikt i nic nas nie zawróci.

Ciesze się, że znajdujesz coś dla siebie. Jak przy okazji się to "dobrze czyta" to tym bardziej nam wszystkim miło. Zapraszamy cześciej, będziemy się jeszcze bardziej starać.

Skomentował czekam |

.. no i gdzie dalszy bieg?

Odpowiedział RR

Cierpliwość - to cecha, która się przydaje nie tylko w kontaktach z urzędami lecz równiez w życiu codziennym szeroko rozumianym.

Sprawa udostępnienia wykazu umorzeń idzie w dobrym kierunku.

Dodaj komentarz

Jaka jest suma 4 i 1?
Ktoś niespełna rozumu (czyt. urzędnik z Brukseli) wykombinował, że skoro on jest durny, to inni ludzie też, i muszę każdego odwiedzającego poinformować, że każda przeglądarka używa ciasteczek, a jeśli zostawisz swój email w formularzu komentarza, to strona go zapisze. Ależ to niebywałe. Normalnie szok...

A wiesz, że jak napiszesz coś w komentarzu, to zostanie to opublikowane? No i pojawi się jako komentarz! No to Cię pewnie zaskoczyło. Dobrze, że takich mądrych urzędników mamy, bo bez tej informacji wcale byś o tym nie wiedział. Podobnie jak o tym, że jeśli zaznaczysz chęć informowania o nowych wpisach, to adres e-mail zostanie zapisany i dostaniesz na niego... informację o nowych wpisach. Zaskoczony?

Zainteresować Cię może jeszcze to:

przez Stefan Żagiel

Gazetowa rywalizacja

Miło patrzeć, jak pięknie rozwija się współzawodnictwo między samorządami powiatu i miasta Ciechanowa, zwłaszcza w dziedzinie kultury i rozrywki.

+

przez RR

Pożywka dla buty

W "Przeglądzie", który czytam systematycznie, ciekawy felieton Krzysztofa Mroziewicza pt. "Buta u władzy".

+