Projekty ogólnomiejskie

Projekty "twarde"

(infrastrukturalne)

Funpark Miejski Park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy na Zachodzie

Budowa miejskiego parku trampolinowo-wspinaczkowo-linowego na terenie osiedla Zachód, przy Rondzie Sybiraków.

koszt: 199 490 zł
pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski

Opinia negatywna z uwagi na to, że tylko cześć działek może być przeznaczona pod realizację, a część działek to pas drogowy oraz ceny urządzeń przyjęte zostały z katalogu 2016-2017, co z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na ich nieaktualność oraz za przewidziana została zbyt mała kwota na nawierzchnię piaszczystą.

Odwołanie z przeniesieniem dalej od skrzyżowania lub w okolice ul. Szymanowskiego, usunięciem jednego z urządzeń.
Nadal jednak koszt istniejących urządzeń jest, według kalkulacji urzędników, powyżej 200 000zł, a całości realizacji około 240 000zł. Nie został uwzględniony we wniosku ani koszt nawierzchni bezpiecznej, ani koszty robocizny przy montażu urządzeń. Negatywna opinia komisji.

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - IV etap

Kontynuacja działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Główne cele: samoczyszcząca toaleta i 2 kamery monitoringu.

koszt: 200 000 zł
pomysłodawca: Wiesław Brzozowski

Opinia negatywna z uwagi na to, że nie uwzględniono kosztów przygotowania terenu pod kontener i doprowadzenia niezbędnego uzbrojenia terenu.

Odwołanie z rezygnacją z samoczyszczącej toalety na rzecz wynajmu kontenera sanitarnego na czas kwiecień 2020-październik 2020 (2 000 zł/miesiąc), montażem dodatkowych kamer (bez podania ilości), 8 słupami do oświetlenia terenu, pomostem widokowym, ławkami, koszem na śmieci. Pozytywna opinia komisji.

Wodne tory przeszkód na ciechanowskich kapieliskach

Zakup i montaż 2 wodnych sprawnościowych torów przeszkód na basenie odkrytym.

koszt: 90 097,54 zł
pomysłodawca: Teresa Kamińska

Kulturalnie i czysto, czyli wc, prysznice i przebieralnie kontenerowe na basenie odkrytym

Wymiana dotychczasowych sanitariatów na basenie odkrytym, które według autorów projektu nie nadają się do użytkowania.

koszt: 200 000 zł
pomysłodawca: Iwona Trzcińska

Opinia negatywna z uwagi na zbyt wysokie koszty zakupu w stosunku do ich wynajęcia.

Brak odwołania. Negatywna opinia komisji.

Centrum gier plenerowych i planszowych na placu zabaw przy ul. Kraszewskiego

Uatrakcyjnienie placu zabaw przy Kraszewskiego z wykorzystaniem przyległego terenu zieleni.

koszt: 189 344,80 zł
pomysłodawca: Artur Trzciński

Opinia negatywna z uwagi na elementy ruchome, które sprawiają, że potrzebne jest miejsce na ich przechowywanie i pracownik do ich wydawania.

Odwołanie ze zmianą lokalizacji - zamknięty teren odkrytego basenu w rogu działki. Ratownicy lub obsługa techniczna miałaby się zająć wydawaniem przedmiotów ruchomych. Wskazana lokalizacja jest przeznaczona pod inną inwestycję.  Ma tam powstać amfiteatr. Negatywna opinia komisji.

Budowa platformy dla niepełnosprawnych przy poczcie ul. Batalionów Chłopskich 17A

Budowa platformy (windy) przy budynku poczty na Aleksandrówce.

koszt: 200 000 zł
pomysłodawca: Piotr Woźniak

Opinia negatywna z uwagi na to, że nie jest to teren należący do gminy miejskiej.

Brak odwołania. Negatywna opinia komisji.

Drzewa dla Ciechanowa

Zakup, posadzenie i roczna pielęgnacja co najmniej 200 drzew o obwodzie pnia co najmniej 15cm w wielu miejscach miasta.

koszt: 200 000 zł
pomysłodawca: Ewa Nadaj

Opinia negatywna z uwagi na zbyt ogólne wskazanie terenu pod nasadzenia.

Odwołanie ze wskazaniem propozycji działek miejskich, na których można dokonać nasadzeń, wytypowanych na podstawie zgłoszeń mieszkańców i ankiety w mediach społecznościowych. Pozytywna opinia komisji.

Kwiecisty Ciechanów

Zorganizowanie w mieście tzw. łąk kwietnych, jako zapewnienie bioróżnorodności oraz m.in. warunków korzystnych dla pszczół.

koszt: 200 000 zł
pomysłodawca: Paweł Malinowski

Opinia negatywna z uwagi na wskazanie wąskich pasków terenu w pasach drogowych, prośba o wskazanie większej ilości terenów.

Odwołanie ze wskazaniem nowych lokalizacji łąk kwietnych. Pozytywna opinia komisji.

Wsparcie zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży

Zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć modelarskich w pracowni przy ul. Rzeczkowskiej, która działa od lat 80-tych.

koszt: 50 000 zł
pomysłodawca: Krzysztof Kaczorowski

Opinia negatywna z uwagi na brak kwot jednostkowych, wątpliwości co do dostępności, bo lokalizacja w prywatnym budynku.

Odwołanie. Pozytywna opinia komisji.

Urządzenia integracyjne na ciechanowskich osiedlach służące rekreacji także osobom z niepełnosprawnościami

Montaż na placach zabaw lub w pobliżu urządzeń rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

koszt: 200 000 zł
pomysłodawca: Jadwiga Paprocka, Krzysztof Sękowski

Opinia negatywna z uwagi na to, że nie zostały wskazane konkretne działki miejskie.
.

Odwołanie ze wskazaniem istniejących miejsc rekreacji oraz zmianą nazwy "na każdym osiedlu" na "na ciechanowskich osiedlach". Pozytywna opinia komisji.

Projekty "miękkie"

(ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia)

Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP

Wsparcie działań klubu prowadzonego przez JURAND Ciechanów oraz Klubu UKS NIKE Ciechanów.
Pieniądze mają być przeznaczone na odbudowę wizerunku oraz podwyższenie jakości szkolenia.

koszt: 30 000 zł
pomysłodawca: Piotr Serbista

II Ciechanowski Zlot Rodzin Dzieci z Zespołem Downa czyli Dzień Kolorowej Skarpetki oraz Gala Niepełnosprawności

Cykliczna impreza. Szereg konkursów o tematyce niepełnosprawności z rozstrzygnięciem w dniu imprezy. W tym roku nowością ma być integracyjna dyskoteka dla dzieci "Dyskoteka Chromosomów".

koszt: 30 000 zł
pomysłodawca: Robert Słupski

W Ciechanowie jeździmy bezpiecznie - doskonalenie umiejętności jazdy z Leszkiem Kuzajem

Zajęcia z bezpiecznej jazdy dla ciechanowskich kierowców (aktywni zawodowe, z prawem jazdy kat. B od min. 8 lat) na torze w Modlinie.

koszt: 30 000 zł
pomysłodawca: Anna Smolińska

Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów

Zapewnienie podmiotom prowadzącym szkolenie piłkarskie możliwości sprawnego i skutecznego funkcjonowania oraz podniesienia poziomu szkolenia i gry drużyn dzieci, młodzieży i seniorów.

koszt: 30 000 zł
pomysłodawca: Artur Kaczyński

Bezpieczna ciechanowianka 5.0 - bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych

Kontynuacja poprzednich edycji kursu dla kobiet.

koszt: 30 000 zł
pomysłodawca: Michał Rząsiński

Obchody "Światowego Dni Świadomości Autyzmu w Ciechanowie" połączony z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi dla dzieci autystycznych i ich rodzin

Zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów "Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie" połączone z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi dla dzieci autystycznych, ich rodzeństwa i rodziców.

koszt: 30 000 zł
pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak

Projekty osiedlowe

Osiedle nr 1 – „Powstańców Wielkopolskich"

Budowa parkingu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w północnej cześci bloku nr 13

Budowa 29 miejsc parkingowych od strony północnej budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 13.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Karolina Lewandowska

Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej nr 3 im. orła białego wraz z realizacją zajęć rekreacyjno-sportowych

Zagospodarowanie terenu działki przy szkole. W ramach zajęć pieniądze mają być przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, obsługę techniczną, nagrody dla uczestników, zakup wody, wynagrodzenie animatorów, obsługę medyczną i promocję.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Łukasz Komorowski

Opinia negatywna z uwagi na brak załączonej zgody dyrekcji szkoły oraz planowane koszty zajęć w kwocie 40 000 zł podczas gdy limit projektów miękkich jest w wysokości 30 000 zł.

Brak odwołania. Negatywna opinia komisji.

Osiedle nr 2 – „Aleksandrówka II"

Hasanka - modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie

Modernizacja placu zabaw MP nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie przy ul. Batalionów Chłopskich 4.

koszt: 99 996,57 zł 98 997 zł
pomysłodawca: Dorota Moczulak

Opinia negatywna z uwagi na brak uwzględnienia kosztów związanych z dokumentacją i obsługą geodezyjną.

Odwołanie z rezygnacją z elementów i doliczeniem brakujących kosztów obsługi dokumentacji i obsługi geodezyjnej. Pozytywna opinia komisji.

Nowe oblicze placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie

Doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola nr 5, ul.Gwardii Ludowej WRN.

koszt: 100 000 zł 99 036,50 zł
pomysłodawca: Łukasz Kacprzak

Opinia negatywna z uwagi na brak w kosztorysie kosztów związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej oraz brak charakterystyki urządzeń.

Odwołanie z uwzględnieniem kalkulacji kosztów i kart katalogowych urządzeń. Pozytywna opinia komisji.

Osiedle nr 3 – „Aleksandrówka"

Remont nawierzchni parkingu publicznego przy ulicy Sikorskiego 2

Kontynuacja poprzednich remontów parkingów wzdłuż ulicy Sikorskiego.

koszt: 95 000 zł
pomysłodawca: Zygmunt Trziszka

Osiedle nr 4 – „Śródmieście"

Remont publicznego ciągu pieszego

Remont pieszego ciągu komunikacyjnego, łączącego Plac Kościuszki z ul. Orylską.

koszt: 25 000 zł
pomysłodawca: Zaręba Waldemar, Wiesław Suchodolski

Opinia negatywna z uwagi na to, że działki nie są własnością gminy miejskiej.

Brak odwołania. Negatywna opinia komisji.

Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia w Ciechanowie

Obecny plac zabaw nie jest dostosowany do potrzeb dzieci z oddziałów integracyjnych. niezbędna jest wymiana sprzętu i zakup urządzeń rekreacyjnych i rehabilitacyjnych przeznaczonych m.in. dla dzieci niepełnosprawnych.

koszt: 98 500 zł 99 760 zł
pomysłodawca: Anna Jankowska

Opinia negatywna z uwagi na brak zgody dyrekcji, niedoszacowane koszty, brak kosztów dokumentacji, wskazanie ceny netto jednego z urządzeń.

Odwołanie z dołączeniem zgody dyrekcji przedszkola, rezygnacją z jednego z urządzeń. Pozytywna opinia komisji.

Fiku-myku - modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie

Wyposażenie placu zabaw w bezpieczne, nowoczesne i kolorowe elementy małej architektury i zestawy zabawowe, ławkę z oparciem i domek.

koszt: 99 987 zł
pomysłodawca: Wioletta Tobolska

Osiedle nr 5 – „Płońska”

Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw pomiędzy ul. Karola Szwanke i Jana Reutta oraz zagospodarowanie terenu przy ulicy Jana Reutta na boisko do gry w piłkę nożną

Przystosowanie terenu w sąsiedztwie dawnego parkingu strzeżonego na boisko do gry w piłkę nożną.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Lena Koniecka, Przemysław Szymański

Opinia negatywna z uwagi na zbyt małą odległość od linii rozgraniczającej drogi, koszty rozbiórki i odtworzenia sieci nie uwzględnione we wniosku.

Odwołanie z wyłączeniem z zakresu wykonania boiska, zostaje tylko plac zabaw. Pozytywna opinia komisji.

Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska - I etap

Wymiana nawierzchni, krawężników i wymalowanie pasów postojowych dla około 40 samochodów.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Anna Smolińska

Opinia negatywna z uwagi na to, że nie uwzględniono kosztów podbudowy.

Odwołanie ze zmniejszeniem liczby miejsc w pierwszym etapie na rzecz opracowania pełnej dokumentacji i oszacowania kosztów z nimi związanych. Pozytywna opinia komisji.

Osiedle nr 6 – „Słoneczne“

Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie

Rozbudowa istniejącego placu zabaw o boisko wielofunkcyjne trawiaste.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Emil Świszcz

Opinia negatywna z uwagi na brak kosztów podziału działki, ograniczonego prawa własności zapisanego w księdze wieczystej oraz wysokich kosztów utrzymania.

Odwołanie ze zmniejszeniem kosztów zakupu, deklaracja zrzeczenia się służebności podczas podpisania aktu notarialnego i deklaracją wykonywania koszenia  boiska przez projektodawcę. Pozytywna opinia komisji.

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wylewanej na placu zabaw w Bielinie

Wymiana istniejącej nawierzchni z piasku na nawierzchnię bezpieczną.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Martyna Humięcka

Osiedle nr 7 – „Przemysłowe"

Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie

Usunięcie "siłami własnymi" wysłużonych urządzeń oraz zakup i montaż nowych, bezpiecznych i trwałych urządzeń zabawowo-sprawnościowych dla dzieci.

koszt: 71 659 zł
pomysłodawca: Małgorzata Rzeczkowska

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Płockiej i Kazimierza Żórawskiego

Budowa 25 miejsc parkingowych z kostki brukowej, dojazd do nowo powstałych miejsc z ulicy Kazimierza Żórawskiego.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Mariola Kowalska

Opinia negatywna z uwagi na istniejące nasadzenia.

Odwołanie z zachowaniem istniejącego drzewostanu. Pozytywna opinia komisji.

Osiedle nr 8 – „Kwiatowe"

Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ulicy Wesołej

Zmiana nawierzchni, na poliuretanową, na istniejącym placu zabaw.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Rafał Porębski

Osiedle nr 9 – „Bloki"

Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Hallera, za budynkiem wielorodzinnym przy ulicy 17 Stycznia 29 na działce o numerze 1416/12

Zwiększenie ilości miejsc parkingowych na osiedlu Bloki.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Mariusz Grodecki

Opinia negatywna z uwagi na zakładaną w projekcie konieczność wycinki drzew, nie uwzględniono istniejącego drzewostanu. Zasugerowano zmniejszenie ilości miejsc parkingowych, aby zachować istniejące drzewa. Nieuregulowany stan prawny terenu.

Odwołanie ze zmniejszeniem ilości miejsc parkingowych (10-12). Pozytywna opinia komisji.

Modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Narutowicza i Sienkiewicza

Modernizacja istniejącego placu zabaw, usunięcie starych, zepsutych urządzeń zabawowych i zamontowanie nowych.

koszt: 70 000 zł
pomysłodawca: Ryszard Grodecki

Opinia negatywna.

Brak odwołania. Negatywna opinia komisji.

Osiedle nr 10 – „Kargoszyn"

Osiedle nr 11 – „Podzamcze"

Opracowanie projektów modernizacji ulic Rycerska i Zagroby

Opracowanie projektów na wykonanie infrastruktury drogowej czyli jezdni i pobocza oraz chodników i oświetlenia drogowego.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

Osiedle nr 12 – „Zachód"

Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie

Stworzenie kącika rekreacyjno-zabawowego oraz sportowego wraz z altaną, oświetleniem, dodatkowymi ławkami i nowymi koszami na śmieci oraz monitoringiem - fotopułapką, a także dodatkowymi nasadzeniami krzewów i drzew chroniących przed słońcem.

koszt: 99 910 zł
pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski

Opinia negatywna z uwagi na brak uwzględnienia kosztów podbudowy oraz kosztów ogrodzenia.

Odwołanie z rezygnacją z jednego z urządzeń oraz wyjaśnieniem, że teren jest już ogrodzony i nic z nim nie będzie robione. Pozytywna opinia komisji.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask

Odnowienie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7.

koszt: 91 600 zł
pomysłodawca: Agnieszka Piskorska

Opinia negatywna z uwagi na brak zgody dyrekcji szkoły.

Odwołanie ze zgodą dyrekcji placówki. Pozytywna opinia komisji.

Plac zabaw na Osiedlu Zachód

Utworzenie placu zabaw u zbiegu ulic Monte Cassino, Bohaterów Września i Alei Zwycięstwa - przy rondzie Sybiraków.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Hanna Kocięda

Opinia negatywna z uwagi na to, że działka wskazana we wniosku może być tylko częściowo wykorzystana a pozostałe działki to pas drogowy i teren zbyt blisko pasa drogowego.

Brak odwołania. Negatywna opinia komisji.

Modernizacja placu zabaw przy ulicy Wieniawskiego na osiedlu Zachód

Usunięcie starych zepsutych urządzeń i montaż nowych.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka