Budynek Powiatowej Komendy Policji

Budynek Powiatowej Komendy Policji – zbudowany w 2 połowie XIX w przez władze carskie. W okresie międzywojennym mieściło się tu Starostwo Powiatowe, Związek Samorządowy, Sąd Powiatowy, Powiatowa Komenda Policji Państwowej i Urząd Skarbowy. Po wojnie – powiatowe władze administracyjne, Sąd i Urząd Skarbowy