Ciechanowskie Towarzystwo Muzyczne

Ciechanowskie Towarzystwo Muzyczne w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 16,
tel. 236724603, faks 236734459

Ciechanowskie Towarzystwo Muzyczne istnieje od 1971 roku. Jego założycielem jest Tadeusz Kiszczak ówczesny dyrektor Szkoły Muzycznej.
Główne formy działalności towarzystwa to:
Społeczne Ognisko Muzyczne, w którym kształci się w podstawowym zakresie na fortepianie, skrzypcach, akordeonie, gitarze klasycznej, keyboardzie przeciętnie ok. 50 uczniów ( jednym z zadań ogniska jest przygotowanie do kształcenia w Państwowej Szkole Muzycznej),
Zespół Tradycyjnej Muzyki Salonowej "Camerata Ciechanovia" działający od 1979 roku, skupiający nauczycieli instrumentalistów z różnych ośrodków.
Współpraca z instytucjami i placówkami kultury w organizowaniu imprez i akcji na rzecz kultury (Ciechanowska Gala i Fundusz "Sztuka Młodych", którego pomysłodawcą jest Stanisław Kujawa, a depozytariuszem towarzystwo)