Farska Góra w Ciechanowie

Farska Góra – grodzisko z XI (VII) w., na górze neogotycka dzwonnica (1889).

Grodzisko (X-XI w.) Farska Góra, kolebka Ciechanowa położona obok Kościoła Farnego. To tu legendarny Ciechan postawił pierwszy szałas, założył rodzinę, a potem przy pomocy licznych i dzielnych synów wzniósł drewniany gród. Pomnik legendarnego Ciechana – założyciela grodu nad Łydynią (znajduje się w parku w pobliżu grodziska)

Dzwonnica neogotycka w Ciechanowie (1889), czworoboczna oszkarpowana z kolistymi przeźroczami i szczytami sterczynowymi. Wzniesiona została na grodzisku, w miejscu poprzedniej drewnianej z XVII w Dzwonnicy

Kościół farny w Ciechanowie (XVI w.)