Urząd Gminy Ciechanów
06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8
tel./faks 236722646,

www.gminaciechanow.pl
e-mail: urzad@gminaciechanow.pl


Gmina Ciechanów należy do jednej z większych obszarowo gmin powiatu ciechanowskiego i zajmuje teren o pow. 140,23 km2, gdzie zamieszkuje ok. 6 tys. mieszkańców. Jej usytuowanie na skrzyżowaniu dróg krajowych i wojewódzkich stwarza korzystne warunki dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z miastem, gmina posiada trwałą, wykształconą wielowiekową tradycję współpracy z Ciechanowem w zakresie ochrony zdrowia, administracji samorządowej, szkolnictwa, usług i handlu oraz kultury.
Tereny gminy zaliczane są do obszaru "Zielone Płuca Polski". Obszary chronione stanowią 42% obszaru gminy. Pół naturalne zbiorowiska roślin tworzą łąki i pastwiska stanowiące ok. 16% powierzchni gminy. Większe kompleksy użytków zielonych występują  w dolinach rzeki Łydyni, Pławnicy, Rosicy . Ważną rolę w krajobrazie gminy odgrywają parki podworskie. Do najlepiej zachowanych należą parki w: Nużewie, Rydzewie, Ujazdowie, Ujazdówku, Nużewku oraz w Sokołówku. Jest też ładny park w Bardonkach i Niestuniu po obu stronach rzeki Pławnicy.
Na terenie gminy znajdują się gospodarstwa agroturystyczne: gospodarstwo rolne koni wierzchowych „Panderoza” w Pęchcinie, gospodarstwo rolne i stadnina koni „Agrotur”  w Niestuniu, gospodarstwo agroturystyczne „Gaja” w Pęchcinie, gospodarstwo agroturystyczne w Grędzicach oraz  stadnina koni p. Rokickiego w Gąskach. Turysta ma możliwość aktywnego wypoczynku, obserwacji zwyczajów, poznania tradycyjnego rękodzieła ludowego.
Na terenie gminy działa ok. 260 prywatnych podmiotów gospodarczych, 3 Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne (Chotum, Rykaczewo i Kownaty Żędowe) oraz 4 gospodarstwa agroturystyczne. Gmina ma charakter typowo rolniczy z przewagą gruntów średnich klas, które stanowią 65,2% ogólnej struktury użytków rolnych.
Gmina prowadzi proinwestycyjną politykę w stosunku do przedsiębiorców, stosując ulgi podatkowe, indywidualne podejście i możliwość negocjacji warunków. Dysponuje również atrakcyjnymi terenami i zabudowaniami po siedzibach spółdzielni rolniczych, które dają szerokie możliwości adaptacyjne dla celów produkcyjnych.