Urząd Gminy Grudusk
06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54
tel. 236715012,
tel./faks 236715070
www.uggrudusk.bip.org.pl
e-mail: gmina@grudusk.com

Gmina Grudusk zajmuje powierzchnię 97 km 2, gdzie zamieszkuje ok. 4 tys. mieszkańców. W samej miejscowości krzyżują się drogi wojewódzkie Nr 544 Brodnica – Przasnysz – Białystok  i Nr 616 Chorzele – Ciechanów.
Grudusk należy do najstarszych ośrodków osadniczych na ziemi ciechanowskiej. W XI wieku wymieniony on został wśród grodów mazowieckich oraz potwierdzone zostało istnienie przy nim handlowego podgrodzia. Był grodem obronnym umacniającym panowanie książąt mazowieckich na lesistym pograniczu z Prusami. Jednakże w XIII wieku utracił swą militarną rolę na rzecz miast książęcych – Przasnysza i Janowa.
Na początku XV wieku poświadczone jest jako miejsce pobytu księcia mazowieckiego Janusza. Od XV wieku pozostał w rękach szlacheckich.
W środku wsi nad Strugą – dopływem Łydyni znajduje się pokaźne grodzisko wczesnośredniowieczne, zwane „Zieloną górą”. Na zboczu góry umieszczono kapliczkę – słup z rzeźbą przedstawiającą postać Św. Jana Nepomucena pochodzącą najprawdopodobniej z XVI wieku. U podnóża znajduje się głaz upamiętniający 900 – letnią historię osady.
Innym obiektem historycznym jest kościół  neogotycki wzniesiony w 1883 roku.
W 1867 roku w Mierzanowie urodził się Ignacy Mościki – prezydent Rzeczpospolitej w latach 1926 – 1939.
Wiodącą dziedziną życia gospodarczego jest rolnictwo. Wynika to zdecydowanie z uwarunkowań przyrodniczych oraz jakości gleby. Dominują ziemie dobre w II i III klasie, które stanowią przeszło połowę gruntów ornych.
Gmina Grudusk posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę, tereny do zagospodarowania. Preferowaną branżą w rozwoju przemysłowym gminy jest przemysł rolno-spożywczy, który powinien bazować na surowcach wytwarzanych na miejscu. Potencjalni inwestorzy mogą liczyć na pomoc i przychylność władz samorządowych przy wskazaniu terenów do zagospodarowania oraz wieloletnie ulgi podatkowe.