I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta  Krasińskiego w Ciechanowie
06 - 400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66
www.krasiniak.pl , tel 236722404, 236724832
Dyrektor: Marzanna Zmysłowska