Kościół poaugustiański

Kościół poaugustiański (XVI w.) i budynek d. klasztoru (XVII w.)