ORDYNATOR
lek. Janina Małowiecka
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Ewa Przybysz
KONTAKT
e-mail: chirdziec@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator     23 6730 388
Dyżurka Lekarska     23 6730 396
Pielęgniarka Oddziałowa,
Sekretarka     23 6730 421
Dyżurka Pielęgniarska     23 6730 397
Sala Opatrunkowa
Septyczna     23 6730 571
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Chirurgii Dziecięcej
 — Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci
 — Poradnia Preluksacyjna
 — Pracownia USG dla Dzieci