ORDYNATOR
dr n.med. Dariusz Galbarczyk
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Donata Konik
KONTAKT
e-mail: neurologia@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator     23 6730 556
Dyżurka Lekarska     23 6730 552
Pielęgniarka Oddziałowa     23 6730 551
Pokój Badań     23 6730 562
Sala Intensywnego Nadzoru     23 6730 520
Dyżurka Pielęgniarska     23 6730 548
Sekretarka     23 6730 549
W Oddziale Neurologicznym leczeni są chorzy ze stwardnieniem rozsianym, padaczką, chorobami nowotworowymi układu nerwowego, zespołami bólowymi kregosłupopochodnymi, udarami niedokrwiennymi i krwotocznymi mózgu, chorobą Alzheimera i Parkinsona.
Oddział zajmuje się także diagnostyką i leczeniem innych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Prowadzona jest rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami CUN.
W placówkach zewnętrznych wykonywane są badania dodatkowe, niezbędne w diagnostyce chorób układu nerwowego : rezonans magnetyczny, elektromiografia, potencjały wywołane.
Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji lekarzy w dziedzinie neurologii. Prowadzone jest szkolenie i staże dla lekarzy innych specjalności, odbywają się zajęcia praktyczne studentów wydziału pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.
Oddział współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi w prowadzeniu programów naukowych.
PODODDZIAŁY:
 — Pododdział Udarowy
 — Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Neurologiczna
 — Pracownia EEG