ORDYNATOR
lek. Elżbieta Lewczuk
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Ewa Tarnowska
KONTAKT
e-mail: okulistyka@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator     23 6730 392
Dyżurka Lekarska     23 6730 394
Pielęgniarka Oddziałowa,
Sekretarka     23 6730 424
Dyżurka Pielęgniarska     23 6730 393
Sala Przedoperacyjna     23 6730 267
Sala Badań Jasnych     23 6730 425
LICZBA ŁÓŻEK: 40
ROCZNA ILOŚĆ HOSPITALIZACJI: 2088 w 2010 roku
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Okulistyczna
 — Poradnia Jaskrowa
 — Poradnia Retinopatii Cukrzycowej
 — Poradnia Leczenia Zeza
 — Pracownia Ultrasonografii Okulistycznej