Partia polityczna

Paria polityczna to organizacja, w której z natury są ludzie o podobnych poglądach.

Czlonkowie każdej partii chcieliby, żeby w kraju funkcjonowało prawo zgodne z ich poglądami, dlatego zakładają partię polityczną i startują w wyborach parlamentarnych.

Jeżeli obywatele, którzy idą głosować w wyborach, zgadzają się z tymi poglądami, oddają swój głos na daną partię. Wszystkie głosy obywateli, którzy wzięli udział w wyborach są liczone i na tej podstawie rozdzielane są miejsca w Sejmie – te partie, które dostały najwięcej głosów, dostają najwięcej miejsc.

W Polsce obowiązuje tzw. 5-procentowy prób wyborczy. Oznacza to, że te partie, które nie uzyskały 5-procentowego poparcia, nie dostają żadnych miejsc w Sejmie.

Zaproszenie

Zapraszamy do współtworzenia tego działu wszystkie partie polityczne i stowarzyszenia.

Szczególny apel kierujemy do lokalnych działaczy, często narzekających na małą aktywność naszej ciechanowskiej społeczności w sferze polityki.

Zachęćcie nas. Pokażcie że to co sie powszechnie uważa o polityce ma się nijak do prawdziwej aktywności politycznej.

Czekamy na zgłoszenia pod adresem e-mail redakcja@06-400.pl