przez RR (0 komentarzy)

ucz się dziecko matematyki ... oj ucz

Wyniki matur w powiecie ciechanowskim

W czwartek, 30 czerwca absolwenci szkół ponadgimnazjalnych odebrali wyniki z egzaminu maturalnego. Zmorą tegorocznych maturzystów okazała się matematyka. Ta część egzaminu znacznie wpłynęła na ogólny wynik matur nie tylko w naszym mieście, ale całym kraju. Niestety zdawalność w powiecie ciechanowskim nie była zbyt wysoka, wyniosła bowiem 69% i była poniżej średniej wojewódzkiej, która w tym roku wyniosła 76%.

Według informacji z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, powiat ciechanowski uplasował się m.in. przed powiatami makowskim (62%) i pułtuskim (68%), a za mławskim (70%), płońskim (78%), przasnyskim (74%).

W tym roku do egzaminu dojrzałości w powiecie ciechanowskim przystąpiło 1271 uczniów, w tym 1042 pisało maturę pierwszy raz w życiu. Najgorsze wyniki w naszym województwie należą do maturzystów z powiatu ostrołęckiego (bez Ostrołęki, która uzyskała 74%) z wynikiem 49,3% oraz warszawski zachodni z wynikiem 56,1.

Ogółem w Polsce maturę zdało mniej osób niż w ubiegłym roku. Dla 21 proc. matematyka okazała się przeszkodą nie do pokonania. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym zaliczyło 79 proc. zdających. Rok temu było ich 87 proc. - Po pierwszym obowiązkowym egzaminie w 2010 r. panowało społeczne przekonanie, że matura z matematyki jest tak łatwa, że mogą ją rozwiązać gimnazjaliści. Być może młodzież za bardzo w to uwierzyła – komentuje Mirosław Sawicki, wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Maturzyści, którym nie powiodło się w części ustnej lub pisemnej z jednego przedmiotu w maju 2011, mogą w sesji poprawkowej ponownie przystąpić do egzaminu. Pisemne oświadczenia są przyjmowane do 7 lipca.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 ze zm.) oraz rozporządzenia MKiDN z dnia 08.04.2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 65, poz. 400 ze zm.), do poprawki mogą podejść tylko te osoby, które nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej (warunkującego uzyskanie w br. świadectwa dojrzałości).

Prawo przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej nie obejmuje osób, których egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej został unieważniony.
W przypadku egzaminu ustnego z języka polskiego, tematy pozostają bez zmian.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu poprawkowego, muszą złożyć w terminie do dnia 7 lipca 2011 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole albo do OKE, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w maju br. składał bezpośrednio w OKE.

Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych zostaną zorganizowane w szkołach macierzystych w terminie 22-26 sierpnia 2011 r. Egzaminy pisemne z wszystkich przedmiotów odbędą się w szkołach macierzystych 23 sierpnia 2011 r. od godziny 9.00. Świadectwa maturalne i wyniki egzaminów przekazane zostaną dyrektorom szkół 15 września 2011 r.

Wróć

Komentarze

Dodaj komentarz

Prosimy obliczyć 5 plus 5.
Ktoś niespełna rozumu (czyt. urzędnik z Brukseli) wykombinował, że skoro on jest durny, to inni ludzie też, i muszę każdego odwiedzającego poinformować, że każda przeglądarka używa ciasteczek, a jeśli zostawisz swój email w formularzu komentarza, to strona go zapisze. Ależ to niebywałe. Normalnie szok...

A wiesz, że jak napiszesz coś w komentarzu, to zostanie to opublikowane? No i pojawi się jako komentarz! No to Cię pewnie zaskoczyło. Dobrze, że takich mądrych urzędników mamy, bo bez tej informacji wcale byś o tym nie wiedział. Podobnie jak o tym, że jeśli zaznaczysz chęć informowania o nowych wpisach, to adres e-mail zostanie zapisany i dostaniesz na niego... informację o nowych wpisach. Zaskoczony?

Zainteresować Cię może jeszcze to:

przez Stefan Żagiel

Gazetowa rywalizacja

Miło patrzeć, jak pięknie rozwija się współzawodnictwo między samorządami powiatu i miasta Ciechanowa, zwłaszcza w dziedzinie kultury i rozrywki.

+

przez RR

Pożywka dla buty

W "Przeglądzie", który czytam systematycznie, ciekawy felieton Krzysztofa Mroziewicza pt. "Buta u władzy".

+