Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Interpelacje, VIII sesja RM Ciechanów

W sprawie wymiany lamp oświetleniowych w ul. Widnej

W sprawie wymiany lamp oświetleniowych w ul. Widnej

Wróć

Komentarze

Dodaj komentarz

Prosimy dodać 6 i 1.
Ktoś niespełna rozumu (czyt. urzędnik z Brukseli) wykombinował, że skoro on jest durny, to inni ludzie też, i muszę każdego odwiedzającego poinformować, że każda przeglądarka używa ciasteczek, a jeśli zostawisz swój email w formularzu komentarza, to strona go zapisze. Ależ to niebywałe. Normalnie szok...

A wiesz, że jak napiszesz coś w komentarzu, to zostanie to opublikowane? No i pojawi się jako komentarz! No to Cię pewnie zaskoczyło. Dobrze, że takich mądrych urzędników mamy, bo bez tej informacji wcale byś o tym nie wiedział. Podobnie jak o tym, że jeśli zaznaczysz chęć informowania o nowych wpisach, to adres e-mail zostanie zapisany i dostaniesz na niego... informację o nowych wpisach. Zaskoczony?

Sesje Rady Miasta Ciechanów:

VIII sesja Rady Miasta Ciechanów

informacja o działalności MOSiR za 2018 rok
rozpatrzenie wniosku Bogdana Strzałkowskiego – o transmitowanie posiedzeń komisji
pomysł przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodziny

VII sesja Rady Miasta Ciechanów
  • debata nad raportem o stanie miasta
  • głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta i absolutorium z wykonania budżetu za 2018r.
  • ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018
  • monitorowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Ciechanów w oparciu o „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów w latach 2016-2020”
  • monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów na lata 2005-2023
  • monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ciechanów
VI sesja Rady Miasta Ciechanów

VI sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 28 marca 2019
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

V sesja Rady Miasta Ciechanów

V sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 28 lutego 2019
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

IV sesja Rady Miasta Ciechanów

IV sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 31 stycznia 2019
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

III sesja Rady Miasta Ciechanów

III sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 27 grudnia 2018
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

II sesja Rady Miasta Ciechanów

II sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 29 listopada 2018
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

I sesja Rady Miasta Ciechanów

I sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023

Data spotkania: 22 listopada 2018

Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6

Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Roczny plan pracy:

Listopad
Analiza funkcjonowania oświaty miejskiej w roku szkolnym 2017/2018 z uwzględnieniem wyników egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów kompetencyjnych klas 6.
Analiza i uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na rok 2020.
Analiza i uchwalenie budżetu na 2020 rok.
Przyjęcie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Grudzień
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień za 2019 rok.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów za rok 2019.
Przyjęcie planu pracy Rady Miasta i jej komisji na rok 2020.