Posiedzenia komisji:
Posiedzenie nr 7 Komisji SSiSO

Lato w mieście. Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży.

Posiedzenie nr 4 Komisji SSiSO

Straż Miejska – analiza stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście

Posiedzenie nr 3 Komisji SSiSO

Sprawozdanie komisji za 2018 r.