Sesje Rady Miasta Ciechanów:

VIII sesja Rady Miasta Ciechanów

informacja o działalności MOSiR za 2018 rok
rozpatrzenie wniosku Bogdana Strzałkowskiego – o transmitowanie posiedzeń komisji
pomysł przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodziny

VII sesja Rady Miasta Ciechanów
  • debata nad raportem o stanie miasta
  • głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta i absolutorium z wykonania budżetu za 2018r.
  • ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018
  • monitorowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Ciechanów w oparciu o „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów w latach 2016-2020”
  • monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów na lata 2005-2023
  • monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ciechanów
VI sesja Rady Miasta Ciechanów

VI sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 28 marca 2019
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

V sesja Rady Miasta Ciechanów

V sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 28 lutego 2019
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

IV sesja Rady Miasta Ciechanów

IV sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 31 stycznia 2019
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

III sesja Rady Miasta Ciechanów

III sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 27 grudnia 2018
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

II sesja Rady Miasta Ciechanów

II sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 29 listopada 2018
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

I sesja Rady Miasta Ciechanów

I sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023

Data spotkania: 22 listopada 2018

Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6

Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Wróć