przez RR (0 komentarzy)

Poprawa bezpieczeństwa osób starszych na Mazowszu, czyli informacja o programie "Bezpieczny senior"

Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać będąc starszym

Spotkania z policjantami, poradnictwo konsumenckie, wzmacnianie współpracy sąsiedzkiej oraz rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych przez dzielnicowych - te działania w województwie mazowieckim będa prowadzone w ramach kampanii „Bezpieczny SENIOR”.
Uczestniczą w niej różne instytucje w ramach skoordynowanych działań, co jeszcze zwiększyć ma ich skuteczność.
A jaki cel? Zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych, ochrona konsumentów seniorów oraz promocja zdrowego stylu życia.
Tylko tyle i aż tyle.
Osoby starsze są w większym stopniu narażone  na  przestępstwa. Najczęściej stają się ofiarami kradzieży, włamań, rozbojów. Przestępcy często wyłudzają pieniądze, stosując m.in. metodę „na wnuczka” (sprawcy podają się za bliską osobę i proszą o pożyczkę, którą odbiera obca osoba) lub „na urzędnika. W ramach programu przewiduje się m.in. zapoznanie seniorów ze specyfiką pracy urzędników i pracowników m.in. zakładów energetycznych, gazowni, poczty oraz używanymi przez te osoby identyfikatorami służbowymi. Seniorzy są też szczególnie narażeni na wypadki drogowe.
Organizatorzy akcji chcą zapoznawać seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegania zagrożeniom.
Według deklaracji chca także zachęcać osoby starsze do ściślejszej współpracy z policją oraz zaangażować społeczność lokalną w działania na rzecz bezpieczeństwa seniorów. "Skupimy się również na zacieśnieniu współpracy między policją, administracją samorządową i strażami gminnymi" – powiedział Rafał Batkowski, I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Seniorzy są też grupą najbardziej narażoną na agresywne formy marketingu. Często kupują za pośrednictwem akwizytorów lub podczas specjalnych prezentacji. Działania edukacyjne, dotyczące uprawnień konsumentów będzie prowadzić inspekcja handlowa w Warszawie. Zorganizowane zostaną specjalne spotkania na uniwersytetach III wieku oraz w klubach seniora. Chcemy informować seniorów o przysługujących im prawach. "Na przykład, w przypadku umów zawieranych na odległość, m.in. przez telefon czy internet, konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od wydania rzeczy" – informuje Grzegorz Wrzosek, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Pomoc inspekcji polega na m.in. na podejmowaniu mediacji, zmierzających do polubownego rozwiązania sporu między konsumentem a przedsiębiorcą. Mediacje na rzecz osób starszych prawie zawsze są zakończone wynikiem pozytywnym dla konsumenta.
Inspekcja farmaceutyczna  będzie informować o prawach przysługujących w aptece, o zasadach zakupu leków oraz ostrzegać o kupnie leków w niesprawdzonych punktach, np.  na bazarach.   Sanepid będzie natomiast edukował seniorów w zakresie: badań profilaktycznych, szczepień ochronnych oraz zdrowego żywienia. Straż pożarna będzie przestrzegać przed zagrożeniami związanymi z zatruciem czadem w okresie jesienno - zimowym.
Kampania „Bezpieczny senior” to zintegrowane działania wojewódzkich służb i inspekcji – policji, straży pożarnej, sanepidu, inspekcji handlowej i farmaceutycznej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzone w ramach programu Razem Bezpieczniej.
Przedsięwzięcie zakłada współpracę z samorządem oraz z takim podmiotami, jak m.in. Kościół, Poczta Polska, uniwersytety trzeciego wieku. Jej inicjatorem jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu.

Wróć

Komentarze

Dodaj komentarz

Jaka jest suma 1 i 8?
Ktoś niespełna rozumu (czyt. urzędnik z Brukseli) wykombinował, że skoro on jest durny, to inni ludzie też, i muszę każdego odwiedzającego poinformować, że każda przeglądarka używa ciasteczek, a jeśli zostawisz swój email w formularzu komentarza, to strona go zapisze. Ależ to niebywałe. Normalnie szok...

A wiesz, że jak napiszesz coś w komentarzu, to zostanie to opublikowane? No i pojawi się jako komentarz! No to Cię pewnie zaskoczyło. Dobrze, że takich mądrych urzędników mamy, bo bez tej informacji wcale byś o tym nie wiedział. Podobnie jak o tym, że jeśli zaznaczysz chęć informowania o nowych wpisach, to adres e-mail zostanie zapisany i dostaniesz na niego... informację o nowych wpisach. Zaskoczony?

Zainteresować Cię może jeszcze to:

przez Stefan Żagiel

Gazetowa rywalizacja

Miło patrzeć, jak pięknie rozwija się współzawodnictwo między samorządami powiatu i miasta Ciechanowa, zwłaszcza w dziedzinie kultury i rozrywki.

+

przez RR

Pożywka dla buty

W "Przeglądzie", który czytam systematycznie, ciekawy felieton Krzysztofa Mroziewicza pt. "Buta u władzy".

+