ORDYNATOR
lek. Edward Chrostek
specjalista intensywnej terapii i pediatrii
Z-ca ORDYNATORA
lek. Paweł Szewczyk
specjalista ortopeda-traumatolog
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Barbara Grabowska
KONTAKT
e-mail: sor@szpitalciechanow.com.pl    
Oddział SOR     23 6730 395
23 6730 505    
Pokój Ordynatora     23 6730 506    
Dyżurka Lekarska     23 6730 403
23 6730 499    
Pokój Pielęgniarki
Oddziałowej     23 6730 310    
Izba Przyjęć Ogólna     23 6730 277
23 6730 485
23 6730 222
23 6730 579    
Ambulatorium NPL
po godz. 16     23 6730 402    
Lekarz Dyżurny
po godz. 16     23 6730 401
W Szpitalnej Izbie przyjęć odbywa się segregacja medyczna i kwalifikacja pacjentów do poszczególnych oddziałów szpitalnych. Przyjęcia odbywają się w trybie nagłym i planowym przez całą dobę.
Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony jest w sprzęt (min. respiratory, rtg z ramieniem C i torem wizyjnym, aparat do hemoperfuzji, aparat USG, defibrylatory) oraz leki ratujące życie. Dzięki temu, możliwe jest monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów, zatruć, stanów drgawkowych, śpiączek, niewydolności oraz nagłego zatrzymania krążenia i oddechu u dorosłych i dzieci.
W skład SOR i SIP wchodzą również:
nocna wyjazdowa pomoc lekarska i pielęgniarska,
nocna pomoc lekarska ambulatoryjna.
LICZBA ŁÓŻEK: 3