Urząd Gminy Regimin
06-461 Regimin
tel./faks 236811756
www.regimin.pl
e-mail: regimin@bazagmin.pl

Urząd GminyGmina Regimin jest gminą typowo rolniczą z wieloma walorami krajobrazowymi i zabytkowymi. Zajmuje powierzchnię 111 km 2 i zamieszkuje ją  ok. 5 tys. mieszkańców. Położona jest na obszarze funkcjonalno-przestrzennym „Zielone Płuca Polski”. Na terenie gminy znajdują się jedyne w powiecie ciechanowskim rezerwaty przyrody „Lekowo” i „Modła” o łącznej powierzchni 14,67 ha. Duża część gminy leży na obszarze chronionego krajobrazu (ok. 80 % jej powierzchni). Lasy i grunty leśne zajmują obszar ok. 2500 ha.
Pierwsza historyczna wzmianka o nazwie Regimin pochodzi z 1385 roku, gdy biskup Ścibor potwierdza nadanie Regimina jako uposażenie parafii w Lekowie. Na terenie gminy znajdują się bardzo ciekawe architektonicznie obiekty zabytkowe, m.in. kościoły w Lekowie, Koziczynku i Zeńboku oraz liczne dwory szlacheckie związane z historią rodzin Mościkach, Bojanowskich, Zawadzkich.
Z przeszłością gminy związane są znane postacie historyczne, w tym Stefan Żeromski, Ignacy Mościki, Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Bolesław Biegas, Michał Bojanowski, Mieczysław Jagieliński. Miały tu też miejsce ważne wydarzenia historyczne, jak bitwa pod Zeńbokiem w 1863 roku.
Gmina charakteryzuje się bardzo bogatą infrastruktura techniczną, co znacznie podnosi jej atrakcyjność pod względem inwestycyjnym i budowlanym. Na jej terenie tłocznia gazu „Lekowo” obsługująca  gazociąg Jamał – Europa Zachodnia. Jej powstanie daje szansę na skierowanie znacznych środków finansowych na szybką rozbudowę infrastruktury gminnej oraz całościowy rozwój gminy Regimin. W chwili obecnej obszar wsi Regimin i Lekowo jest zgazyfikowany. Istnieje również możliwość rozbudowy sieci gazowej na inne miejscowości.
Z uwagi na bogatą infrastrukturę, duże zasoby tanich gruntów i działek budowlanych, projektowaną oczyszczalnię, halę sportową, sieć kanalizacyjną, duże kompleksy leśne, bliskość Ciechanowa (6 km), wysokotowarową produkcję rolną, gmina jest uważana za teren bardzo atrakcyjny pod względem inwestycyjnym.