ORDYNATOR
lek. Wojciech Obojski
specjalista anestezjolog
Z-ca ORDYNATORA
lek. Sławomir Zuchowa
specjalista anestezjolog
PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY
mgr Wiesław Lewandowski
specjalista medycyny społecznej
KOORDYNATOR Ds. PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH
Barbara Smulska
KONTAKT
e-mail: oit@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator     23 6730 248
Pielęgniarz Oddziałowy     23 6730 404
Sekretarka     23 6730 406
Dyżurka Lekarska OIT     23 6730 252
Dyżurka Lekarska
Anestezjologów     23 6730 359
Punkt Pielęgniarski
i tel. reanimacyjny     23 6730 300
Sala w projekcie OIT     23 6730 532
Sala Poznieczuleniowa     23 6730 400
Zespół terapeutyczny oddziału tworzy 12 lekarzy i 43 pielęgniarki.
W oddziale leczeni są chorzy w stanach zagrożenia życia spowodowanych niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu.
Wskazaniem do leczenia w oddziale jest :
ostra niewydolność oddechowa i krążeniowa,
przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca terapii respiratorem,
niewydolność oddechowa pooperacyjna,
zator tętnicy płucnej,
zaburzenia rytmu serca,
wstrząs o różnej etiologii,
stany nieprzytomności o różnej etiologii.
We współpracy z Oddziałem Nefrologicznym leczeni są pacjenci wymagający hemodializy i hemofiltracji.
Zespół terapeutyczny oddziału:
wykonuje znieczulenia do wszystkich operacji przeprowadzanych w bloku operacyjnym i oddziałach zabiegowych oraz salach intensywnego nadzoru kardiologicznego, SOR, pracowni tomografii komputerowej i endoskopii,
prowadzi leczenie i opiekę w sali pooperacyjnej wybudzeniowej,
leczy ból pooperacyjny
konsultuje pacjentów i wykonuje kaniulizację żył centralnych we wszystkich oddziałach szpitalnych.
Do dyspozycji oddziału przez całą dobę jest zaplecze diagnostyczne szpitala.
Oddział posiada akredytację umożliwiającą szkolenia specjalizacyjne lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.