Zespół Szkół Nr 1

Zespół Szkół  nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich  24
tel. 236724824, 236725062
Dyrektor: Eugeniusz Maziński